ގެލެރީ

މިނިސްޓަރ އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޔޫއެންޑީޕީ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ރެސިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އާ ބައްދަލުކުރެއްވުން