ޚަބަރު

ގައުމުތައް ކުރިއަރާ ތަހުޒީބު ވެފައިވަނީ ތައުލީމަށް އިސްކަންދީގެން: ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
މި ޚަބަރު ޝާއިޢުކުރީ 21/09/2022

މިހާރު ބެންގަލޫރުގައި ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ސަމިޓް އޮން އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ސްކިލްސް(އެސެސް)ގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ދެވޭ ތައުލީމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ތަޖުރިބާތަކާއި ގުޅުންހުރި ތަޖުރިބާތަކަށް ހެދުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށެވެ. 21 ވަނަ ގަރުނުގެ ހުނަރުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމާއި ބަނަވަމުންދާ ދުނިޔޭގައި އެހުނަރުތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ މުހިއްމު ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ސަމިޓުގައި މިނިސްޓަރ ވަނީ ސަރުކާރުން އަތޮޅުތެރެއަށް ޓިވެޓް ފެތުރުމަށް ރާވާ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.ކޮވިޑްގެ ތެރެއިން ލިބުނު ތަޖުރިބާތަކާއި ދަސްވިކަންކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވި އެވެ. އޭހެ ތެރޭގައި ޓެކްނޮލޮޖީ ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

އޭޝިއަން ސަމިޓް އޮން އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ސްކިލްސް(އެސެސް) ކުރިއަށްދާނީ މިމަހުގެ 19 އިން 21 އަށެވެ.

ފަހުގެ ބައެއް ޚަބަރު